Årsmötet
Engagerade medlemmar

Årsmötet

Nduguföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Det är här som medlemmarna en gång per år samlas för att granska föregående års arbete och slå fast de ekonomiska och verksamhetsmässiga ramarna för det innevarande året. Årsmötet fattar också beslut om eventuella andra ärenden som styrelsen eller någon medlem väckt. Dessutom är det årsmötets uppdrag att välja ordförande, vice ordförande, övriga ordinarie styrelseledamöter, revisorer och valberedning för det kommande året. Nduguföreningens verksamhetsår följer kalenderår och årsmötet hålls under mars månad.

 

Vill du veta mer om vilka regler som styr föreningen kan du läsa Nduguföreningens stadgar.

 

Du kan också ta del av verksamhetsberättelse och räkenskapsredogörelse från föregående år, samt aktuell verksamhetsplan och budget.

 

Revisorerna granskar på årsmötets uppdrag föreningens ekonomiska redovisning och kontrollerar att styrelsen följer föreningens stadgar och övriga årsmötesbeslut.

 

Revisorer

Maurits Rehn

Pernilla Andersson

 

Valberedning inför årsmötet 2018

Tiina Nieminen Johansson (sammankallande)

Alf Carlstedt

Jonatan Wistrand

Elisifa Mkumbo Carlstedt

 

Kiswahili
In English

Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Stonefield Management AB, Jonas Stenfelt, Boka Juridik, Bo Lindström samt Amber advokater, Per Håkansson!

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2017.