Funktionärer
På loppis för Nduguföreningen

Funktionärer

Styrelsen utser arbetsgrupper och enskilda funktionärer som inför styrelsen ansvarar för att genomföra olika delar av verksamheten. Allt arbete i Sverige utförs ideellt.

 

Vill du också engagera dig i Nduguföreningens arbete? Hör av dig till Nduguföreningens ordförande.

 

De här arbetsgrupperna och funktionärerna har vi i nuläget:

 

Biståndssamordnare:

Malin Gyunda

073-630 73 03

E-post: gyunda@ndugu.org

Kassör:

Per-Gunnar Johansson

E-post: kassor@ndugu.org

Ansvarig för Medlemsinfo:

Adrian Rosén

E-post: medlemsinfo@ndugu.org

Administrativ samordnare:

Maja Österlund

E-post: admin@ndugu.org

Sjukstugegruppen:

Jonatan Wistrand, sammankallande

Amon JJ Gyunda

Sara Sjöling

Per Håkansson

E-post: sjukstuga@ndugu.org

 

Beredningsgrupp för stipendier:

Malin Gyunda, sammankallande

Sara Sjöling

Maja Österlund

Arrangemang- och kommunikationsgruppen:

Pia Ottosson, sammankallande

Annika Håkansson

E-post: arrangemang@ndugu.org

Platsansvarig i Kizagaområdet:

Winjuka Songelaeli

 

Ansvariga för trädverksamheten i Kizagaområdet:

Leonard Mkoma

Sara Nalogwa

John Lyimo

 

Ansvarig för fadderverksamheten i Kizagaområdet: Winjuka Songelaeli

 

Biblioteksansvarig i Kizagaområdet: Estar Lukas

 

Kiswahili
In English

Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Stonefield Management AB, Jonas Stenfelt, Boka Juridik, Bo Lindström samt Amber advokater, Per Håkansson!

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2017.