Styrelsen
En del av styrelsen
Kiswahili
In English

Styrelsen

Styrelsen är Nduguföreningens verkställande organ och har årsmötets uppdrag att leda föreningens arbete utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet varje år fastställer. När det gäller utvecklingssamarbetet har årsmötet antagit ett styrdokument som, utan tidsbegränsning, anger den övergripande inriktningen för utvecklingssamarbetet.

 

Styrelsen fattar löpande under året beslut av övergripande karaktär och med ekonomiska konsekvenser. Styrelsen utser också arbetsgrupper och enskilda funktionärer. I praktiken är det ofta dessa som inför styrelsen ansvarar för att genomföra olika delar av verksamheten. Arbetsgrupperna och funktionärerna rapporterar kontinuerligt till styrelsen om sitt arbete. Styrelsen möts omkring 6 gånger per år.

 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2017:

Martin Carlstedt, ordförande

Linda Wanhatalo Bengtsson, vice ordförande

Katarina af Sandeberg, sekreterare

Maja Österlund, vice sekreterare

Malin Gyunda

Lena Kjellberg

Per Håkansson

Sara Sjöling

Maja Väpnare

 

Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Boka Juridik, Bo Lindström samt Amber advokater, Per Håkansson!

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2017.