Bli fadder
Möte
Kiswahili
In English

Bli fadder

Årsmötet 2017 tog beslut om förändrad fadderverksamhet som innebär:

- Faddrar bidrar till och följer fadderverksamheten, inte enskilda fadderbarn

- En gemensam avgift oavsett skolform, 650 kr/barn och år.

- De barn som har haft en fadder får fortsatt stöd.

- Faddrar får fortsatt information om fadderverksamheten samt några fadderbarnsporträtt årligen i nyhetsbrev, via medlemsinfo och sociala medier.

 

Kostnad för läsår: 650 kr/elev för att ge stöd till en elevs skolgång

 

Betalas till: plusgirokonto 29 91 64-4.

 

Via Internetbank:

Ange i meddelanderutan att betalningen gäller fadderskap, ditt namn och din adress. Ange även antal elever.

 

Betalning via inbetalningskort:

Ring administrativ samordnare Maja Österlund på tel 070-964 01 16 eller mejla admin@ndugu.org så sänder vi ett förtryckt inbetalningskort. Glöm inte att uppge din adress!

På inbetalningskortet kryssar Du i rutan Teckna nytt fadderskap och anger antal fadderbarn. Ange också namn och adress.

 

Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Stonefield Management AB, Jonas Stenfelt, Boka Juridik, Bo Lindström samt Amber advokater, Per Håkansson!

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2017.