Skänk en gåva till vattenprojektet
Sjukstugan
Kiswahili
In English

Skänk en gåva till Vattenprojektet

Rent vatten är en mänsklig rättighet och en förutsättning för god sjukvård. Ändå dör 800 barn om dagen runt om i världen på grund av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. I Kizaga finns det äntligen hopp om förändring. Men då behövs ditt stöd!


Genom en gåva till vattenprojektet bidrar du till arbetet för att förbättra vattenförsörjningen vid sjukhusstugan i Misigiri/Kizaga. 


Betalas till:

Plusgirokonto 29 91 64-4, eller

Swish: +123 2632 685, märk inbetalningen med "Vatten".


Via Internetbank:

Ange i meddelanderutan att inbetalningen avser en gåva till vattenprojektet och uppge ditt namn och din adress. 


Betalning via inbetalningskort:

Ring administrativ samordnare Maja Österlund på tel 070-964 01 16 eller mejla admin@ndugu.org så sänder vi ett förtryckt inbetalningskort. När du fått det sätter du ett kryss i rutan Ge en gåva, anger belopp och märker talongen Vattenprojektet. Glöm inte att uppge din adress!

Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Stonefield Management AB, Jonas Stenfelt,  Boka Juridik, Bo Lindström  samt Amber advokater, Per Håkansson!

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2019.