Styrelsen
Kiswahili
In English
En del av styrelsen
Styrelsen

Styrelsen är Nduguföreningens verkställande organ och har årsmötets uppdrag att leda föreningens arbete utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet varje år fastställer. När det gäller utvecklingssamarbetet har årsmötet antagit ett styrdokument som, utan tidsbegränsning, anger den övergripande inriktningen för utvecklingssamarbetet.


Styrelsen fattar löpande under året beslut av övergripande karaktär och med ekonomiska konsekvenser. Styrelsen utser också arbetsgrupper och enskilda funktionärer. I praktiken är det ofta dessa som inför styrelsen ansvarar för att genomföra olika delar av verksamheten. Arbetsgrupperna och funktionärerna rapporterar kontinuerligt till styrelsen om sitt arbete. Styrelsen möts omkring 6 gånger per år.


Styrelsen som valdes på årsmötet 2019:

Martin Carlstedt, ordförande

Maja Österlund, vice ordförande

Pia Ottosson Hjelt, sekreterare

Karin Linder, vice sekreterare

Malin Gyunda

Tiina Nieminen Johansson


Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Stonefield Management AB, Jonas Stenfelt,  Boka Juridik, Bo Lindström samt Amber advokater, Per Håkansson.

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2020.