Vatten & sanitet
Kiswahili
In English
Vattenhämtning

Vatten & sanitet

Brist på rent vatten innebär att tid och kraft som kunnat läggas på utvecklande sysslor går förlorad. Ett liv utan rent vatten innebär också en ökad risk för att smittas av sjukdomar och större svårigheter att hantera perioder av torka. Därför är förbättrad vattentillgång för invånarna i Kizaga en viktig strävan för Nduguföreningen.


Inom målområdet Vatten & sanitet arbetar Nduguföreningen för att:

Förbättrad tillgång till rent vatten och godtagbar sanitet i framförallt hushåll, skola och vårdinstitutioner.

Detta innebär att arbeta för ökad tillgänglighet till vatten av god kvalitet, samt sprida medvetenhet om god vattenhantering och hygien. Med godtagbar sanitet avses framförallt tillgång till hälsosäkra latriner.


Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Stonefield Management AB, Jonas Stenfelt,  Boka Juridik, Bo Lindström samt Amber advokater, Per Håkansson.

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2020.