Skänk en gåva till vattenprojektet
Sjukstugan

Skänk en gåva till Vattenprojektet

Rent vatten är en mänsklig rättighet och en förutsättning för god sjukvård. Ändå dör 800 barn om dagen runt om i världen på grund av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. I Kizaga finns det äntligen hopp om förändring. Men då behövs ditt stöd!


Genom en gåva till vattenprojektet bidrar du till arbetet för att förbättra vattenförsörjningen vid sjukhusstugan i Misigiri/Kizaga. 


Betalas till:

Plusgirokonto 29 91 64-4, eller

Swish: +123 2632 685, märk inbetalningen med "Vatten".


Via Internetbank:

Ange i meddelanderutan att inbetalningen avser en gåva till vattenprojektet och uppge ditt namn och din adress. 


Gåvobevis:

Om du önskar ett gåvobevis för din gåva, mejla admin@ndugu.org.