Kontakt
Flickan Usuili

Kontakt

Om du har frågor om föreningen och utvecklingssamarbetet i allmänhet eller styrelsens arbete kontaktar du ordförande:


Martin Carlstedt

Torplyckegränd 176, 

162 44 Vällingby

Mobil: 0703-66 88 35

E-post: ordforande@ndugu.org


Om du har frågor om medlemskap, trädplantering, gåvobevis och hantverksförsäljning kontaktar du vår administrativa samordnare:


Tiina Nieminen Johansson

Mobil: 070-203 35 39

Epost: admin@ndugu.org
Försäljning: webshop@ndugu.org


Om du har frågor om fadderverksamhet och lokala förhållanden i Kizagaområdet kontaktar du biståndssamordnaren:


Malin Gyunda

Mobil: 073-630 73 03

E-post: gyunda@ndugu.orgPress

För mer information om Nduguföreningens arbete, kontakta ordförande:


Martin Carlstedt

Mobil: 0703-66 88 35

E-post: ordforande@ndugu.orgPressbild - Klicka på bilden för större format

Nduguföreningens ordförande

Martin Carlstedt

_________________________________________________________________________________________

Pressklipp


Artikel i Aftonbladets bilaga "Söndag", publicerad i april 2007. 

Länk