Ekonomisk hållbarhet
Handarbete

Ekonomisk hållbarhet

Eftersom möjligheterna till ett rikare liv på den tanzaniska landsbygden är begränsade bryter många upp och beger sig till storstäderna. Ofta möts de av en skral tillvaro och besvikelse i de växande kåkstäderna. Kizagaområdet är inget undantag och även här behövs utveckling för att lokalsamhället ska kunna erbjuda den trygghet och de möjligheter för framtiden som får folk att stanna.


Inom målområdet Ekonomisk hållbarhet arbetar Nduguföreningen för:

Förbättrade förutsättningar för en hållbar hushållsekonomi, med särskilt fokus på utvecklandet av småskaligt företagande och jordbruk.

En hållbar hushållsekonomi är stabil, klarar tillfälliga nedgångar och möjliggör långsiktiga investeringar. För att främja en hållbar ekonomi för individer, hushåll och småskaliga företagande krävs tillgång till kunskap, en långsiktig strategi och resurser såsom nätverk och marknad. 


Mikrokrediter

Nduguföreningen har bedrivit mikrokreditverksamhet i flera år, men har utvärderat verksamheten och har gjort en del förändringar t ex att verksamheten ska vara självförsörjande. Idag består verksamheten av att Nduguföreningen uppmuntrar till lokala sparkassor som sedan kan erbjuda mindre lån till varandra inom gruppen.

Att odla och bruka jorden är inget nytt för Kizagaborna som bl. a odlat majs, kassava och bönor under lång tid. Däremot är kunskap om hur jordbruket kan effektiviseras och utvecklas för att ge mer gröda något som många efterfrågar. Därför erbjuder vi även seminarier om hushållning och jordbruk.


Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en gåva. Klicka här!


Kvinnogruppen tillverkar hantverk för försäljning

År 2002 tog en kvinnogrupp i Kizaga initiativ till att starta produktion och leverans av korgar av hög kvalitet till försäljning i Sverige. På kvinnogruppens förfrågan gav Nduguföreningen ett startbidrag bland annat för inköp av material. Numera får ett 20-tal kvinnor en del av sin försörjning genom hantverksarbetet. Det är inte minst viktigt att kvinnor får möjlighet till en egen försörjning eftersom det bidrar till att stärka deras ställning i familj och samhälle.


Vill du köpa en av kvinnogruppens hantverk från Kizaga? Besök vår webbutik!


Tidigare fadderbarn syr tygkassar för försäljning

En grupp unga kvinnor som tidigare gått sömnadsutbildningen har fått symaskiner i starthjälp av Nduguföreningen och tillverkar nu tygkassar för försäljning i Sverige.