Bli fadder
Faddermöte

Bli fadder

Att vara fadder i Nduguföreningen innebär att du stödjer ett eller flera barns skolgång genom att du...

... bidrar till skoluniform, skor, skrivmaterial och hygienartiklar.

... bidrar till att det lokala biblioteket utrustas med läromedel, böcker och möbler.

... följer fadderverksamheten, inte enskilda fadderbarn.

... som fadder får du information årligen via ett nyhetsbrev samt om du är medlem även via Medlemsinfo som kommer ut tre gånger per år. Du kan också följa Nduguföreningen och därmed också fadderverksamheten via sociala medier.


Kostnad för läsår: 650 kr/elev och läsår för att ge stöd till en elevs skolgång.


Betalas till: plusgirokonto 29 91 64-4.


Via Internetbank:

Ange i meddelanderutan att betalningen gäller fadderskap, ditt namn och din adress. Ange även antal elever.