Så började det
Martin och Winjuka

Så började det

Nduguföreningen bildades i januari 2002 i Olofström, Blekinge. Initiativet kom från Martin Carlstedt, Amon Gyunda och Malin Gyunda som efter en resa till Kizagaområdet ett och ett halvt år tidigare utvecklat idén om en biståndsförening med lokalt fokus. Amon är själv uppväxt i Kizaga och bosatt i Sverige sedan 1998.


Amons goda lokalkännedom och många kontakter samt det gemensamma intresset för utvecklingsfrågor var utgångspunkten för arbetet. På det konstituerande mötet deltog ett 40-tal blivande medlemmar. Sedan dess har föreningen växt kraftigt. Idag består Nduguföreningen av över 200 medlemmar, utvecklingssamarbetets omfattning har mångdubblats och antalet målområden har utvidgats.


Nduguföreningen är en småskalig och välbeprövad biståndsorganisation som, med kärnvärden som lokal förankring, närhet, kvalitet, flexibilitet och öppenhet, fortsätter att locka nya medlemmar och bidragsgivare.