Plantera träd
Plantera träd

Plantera träd

Genom att plantera träd i Nduguföreningens trädreservat, vid lokala institutioner och hushåll, är du med och bidrar till biologisk mångfald, berikat jordbruk och pollinering samt motverkar erosion i Kizagaområdet, Tanzania. Läs mer om miljövård.


Kostnad:

10 kronor per träd.
Det finns möjlighet att få ett trädbevis att ge bort i present.


Betalas till:

Plusgirokonto 29 91 64-4, eller

Swish: +123 2632 685, märk inbetalningen med "Träd".


Via Internetbank:

Ange i meddelanderutan att inbetalningen avser trädköp samt hur många träd som önskas och hur många träd Du vill ha per bevis. Ange också namn och adress.


Trädbevis:

Om du önskar ett trädbevis för din gåva, mejla admin@ndugu.org


Plantera träd via webbutiken: