Funktionärer
Funktionärer i Kizaga

Funktionärer

Styrelsen utser arbetsgrupper och enskilda funktionärer som inför styrelsen ansvarar för att genomföra olika delar av verksamheten. Allt arbete i Sverige utförs ideellt. 


Vill du också engagera dig i Nduguföreningens arbete? Hör av dig till Nduguföreningens ordförande.


De här arbetsgrupperna och funktionärerna har vi i nuläget:


Biståndssamordnare:

Malin Gyunda

Tel: 073-630 73 03

E-post: gyunda@ndugu.org

 

Kassör:

Per-Gunnar Johansson

E-post: kassor@ndugu.org

 

Administrativa samordnare:

Pia Ottosson Hjelt

E-post: admin@ndugu.org

 

Sjukstugegruppen:

Jonatan Wistrand, gruppsamordnare

Amon JJ Gyunda

Sara Sjöling

Per Håkansson

Tove Mejer

E-post: sjukstuga@ndugu.org


Beredningsgrupp för stipendier:

Malin Gyunda, gruppsamordnare

Maja Österlund

Karin Linder

Kommunikationsgruppen:

Maja Väpnare, gruppsamordnare

Adrian Rosén, redaktör Medlemsinfo

Pia Ottosson Hjelt

Oscar Väpnare

E-post: kommunikation@ndugu.org

Medlemsinfo: medlemsinfo@ndugu.org


Webbutik och försäljning:

Tiina Nieminen Johansson, försäljningsansvarig

Maja Väpnare, teknisk support webbutik

E-post: webshop@ndugu.org


Platsansvarig i Kizagaområdet:

Songelaeli John


Rådgivare till platsansvarig i Kizagaområdet:

Peles Songelaeli Mkumbo


Ansvariga för trädverksamheten i Kizagaområdet:

Leonard Mkoma

Sara Nalogwa

John Lyimo


Ansvarig för fadderverksamheten i Kizagaområdet:

Songelaeli John, fadderansvarig

Sara Nalogwa, assisterande fadderansvarig


Biblioteksansvarig i Kizagaområdet: 

Vakant