Funktionärer
På loppis för Nduguföreningen

Funktionärer

Styrelsen utser arbetsgrupper och enskilda funktionärer som inför styrelsen ansvarar för att genomföra olika delar av verksamheten. Allt arbete i Sverige utförs ideellt och det kan därför dröja lite med att få svar. 


Vill du också engagera dig i Nduguföreningens arbete? Hör av dig till Nduguföreningens ordförande.


De här arbetsgrupperna och funktionärerna har vi i nuläget:


Biståndssamordnare:

Malin Gyunda

073-630 73 03

E-post: gyunda@ndugu.org

 

Kassör:

Per-Gunnar Johansson

E-post: kassor@ndugu.org

 

Administrativ samordnare:

Tiina Nieminen Johansson

E-post: admin@ndugu.org

 

Sjukstugegruppen:

Jonatan Wistrand, sammankallande

Amon JJ Gyunda

Sara Sjöling

Per Håkansson

E-post: sjukstuga@ndugu.org


Beredningsgrupp för stipendier:

Malin Gyunda, sammankallande

Maja Österlund

Karin Linder

 

Arrangemang- och kommunikationsgruppen:

Annika Håkansson, samordnare arrangemang

Maja Väpnare, samordnare kommunikation

Pia Ottosson Hjelt, gruppmedlem kommunikation


E-post: arrangemang@ndugu.org


Ansvarig för Medlemsinfo:

Adrian Rosén

E-post: medlemsinfo@ndugu.org

 

Platsansvarig i Kizagaområdet:

Winjuka Songelaeli


Ansvariga för trädverksamheten i Kizagaområdet:

Leonard Mkoma

Sara Nalogwa

John Lyimo


Ansvarig för fadderverksamheten i Kizagaområdet: Winjuka Songelaeli


Biblioteksansvarig i Kizagaområdet: Joyce James