Hälso- & sjukvård
Sjukstugan i Kizaga

Hälso- och sjukvård

Ett aktivt arbete mot sjukdom och ohälsa är en viktig del av Nduguföreningens verksamhet. När sjukdom präglar vardagen försvåras en redan utsatt situation ytterligare. Och det blir allt besvärligare för den enskilde individen att finna en väg ut ur fattigdomen.Inom målområdet Hälso- och sjukvård arbetar Nduguföreningen för att:

  • Ökad tillgänglighet till allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet.
  • Ökad kapacitet hos lokalbefolkning och hälso-sjukvård att förebygga vanligt förekommande sjukdomar.


Seminarier om hälso- och sjukvård

Med små ekonomiska medel kan seminarier väcka samtal som faktiskt kan vara livsavgörande. Därför anordnar Nduguföreningen regelbundet seminarier om hälso- och sjukvård. Ofta med särskild inriktning mot HIV/AIDS – ett allvarligt hot mot liv och hälsa i stora delar av Tanzania.


Målet är att förmedla information samt inspirera till gemensamma samtal om vanliga sjukdomars orsak, allvar och hur man kan skydda sig. Genom seminarierna kompletteras etablerade föreställningar med skolmedicinska fakta. Seminarierna leds av medicinskt utbildad personal från trakten. De har väckt stort intresse och har varit populära bland både ungdomar och vuxna.


Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en gåva. Klicka här!


Sjukstugeprojektet

Sjukstugeprojektet drivs gemensamt av Nduguföreningen och invånarna i i Kizaga med omnejd. Projektet har pågått sedan 2005 och är Nduguföreningens hittills största satsning. 


Mellan 2005 – 2008 byggdes en sjukstugebyggnad på grässlätten mellan byn Kizaga och samhället Misigiri. Nduguföreningen bidrog med personalbostäder, elinstallation, leverans av medicinsk utrustning från Sverige.


Hälsosituationen idag

Hälsosituationen i regionen är långt ifrån tillfredsställande med medicinska hot som diarré, tuberkulos, HIV/AIDS samt en bristfällig förlossnings- och spädbarnsvård. Några av de främsta uppgifterna för sjukvården i Kizaga med omnejd är mödrahälsovård och diagnostik och behandling av infektionssjukdomar. Dessutom bedrivs sjukdomsförebyggande insatser genom ett aktivt vaccinations- och informationsarbete.Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en gåva. Klicka här!