Policy för personuppgifter
Bibliotek Kizaga

Policy för personuppgifter


Nduguföreningens styrelse beslutade i september 2021 om en ny policy för behandling av personuppgifter.


Policyn beskriver för vilka ändamål Nduguföreningen behandlar personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas och hur länge uppgifterna sparas. I policyn framgår även vilka rättigheter du som medlem och bidragsgivare har, till exempel när det gäller att ta del av utdrag av dina personuppgifter och begära rättelse av uppgifterna. 


Du kan läsa hela policyn här eller beställa en pappersversion genom att mejla till admin@ndugu.org eller ringa någon av våra administrativa samordnare


Har du ytterligare frågor om hur föreningen behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.