Så här gör vi skillnad
Bärande kvinnor

Så här gör vi skillnad

Arbetet bedrivs främst inom målområdena utbildning, miljövård, vatten och sanitet, hälso- och sjukvård, samt ekonomisk hållbarhet. Inom dessa målområden pågår en rad utvecklingsinsatser. I menyn till höger kan du ta del av dessa insatser och få veta hur du kan bli en del av Nduguföreningens arbete.

 

För att nå framgång i utvecklingssamarbetet krävs ett medvetet och tydligt förhållningssätt till hur detta arbete ska bedrivas. Därför har årsmötet antagit Så här gör vi skillnad - styrdokument för Nduguföreningens utvecklingssamarbete.

 

Nedan presenteras några viktiga utgångspunkter för Nduguföreningens utvecklingssamarbete. Vill du veta ännu lite mer om hur vi arbetar för att göra skillnad? Då kan du ladda ned hela styrdokumentet.


Lokalbefolkningens behov och rättigheter står i centrum för föreningens insatser och socioekonomiskt utsatta grupper prioriteras vid insatserna. Utvecklingsinsatsernas utformning och genomförande präglas av ömsesidighet mellan Nduguföreningen och lokala aktörer. Hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, deltagande och öppenhet ska genomsyra utvecklingssamarbetet. Nduguföreningen är politiskt och religiöst obunden.

 

Fattigdom är, som Nduguföreningen ser det, en brist på makt, delaktighet och materiella tillgångar. Det innebär en brist på trygghet, självbestämmande och frihet i det egna vardagslivet. Fattigdom innebär även en stor sårbarhet inför det oväntade med små valmöjligheter i vardagslivet och inför framtiden. Fattigdom yttrar sig i att grundläggande behov, såsom hälsa och utbildning, samt sociala- och mänskliga rättigheter inte tillgodogörs. Fattigdomen är mångdimensionell och tar sig därför många olika uttryck och dimensioner. Nduguföreningens fem målområden uttrycker en avsikt att förbättra några av dessa dimensioner.