Bli medlem
Gatubild Kizaga

Bli medlem

Kostnad per år:

250 kronor för vuxen

50 kronor för barn och ungdom (upp till 20 år).


Betalas till: plusgirokonto 29 91 64-4


Betalning via Internetbank:

Skriv i meddelanderutan att betalningen avser medlemskap, ditt namn och din adress. Ange antal och typ av medlemskap som önskas. Uppge även namn på dem som ska teckna medlemskap.