Enkätundersökning 2024
Bibliotek Kizaga

Enkätundersökning 2024


Under 2024 har Nduguföreningen som mål att arbeta mer medvetet med kommunikation och medlemsrekrytering. Därför har vi utformat en enkätundersökning till medlemmar och icke-medlemmar som följer eller inte följer föreningens kommunikationskanaler. Undersökningen pågår mellan 15 februari och 15 april 2024.


Syftet med enkätundersökningen är att ge oss i Nduguföreningen en bättre förståelse för vad vår målgrupp tycker, tänker och önskar om föreningens kommunikation och medlemsskap. Resultatet från undersökningen kommer att vara en viktig del av underlaget till arbetet med att ta fram en ny strategisk kommunikationsplan.


Enkäten frågar inte specifikt efter personuppgifter. Eventuella personuppgifter som delges i enkätsvaren hanteras utifrån Nduguföreningens policy för personuppgifter


Frågor?

Om du har några frågor om enkätundersökningen är du välkommen att kontakta Maja Väpnare, kommunikationssamordnare via mejl till kommunikation@ndugu.org


Svara på enkäten här: